Leliūnų seniūnijos bendruomenė

 
Pradžia
Leliūnai
Pakalniai
Antalgė
Renginiai
Projektai
Kontaktai
 
 
Leliūnų kultūros centro istorija

LELIŪNŲ KULTŪROS NAMAI (CENTRAS) 1957-2010 m.

Kultūros ištakos Leliūnuose siekia gilią senovę. Kada susikūrė Leliūnų kaimas, nuo tada ir prasidėjo vakarojimai kaimo trobose, klėtyse, žmonių susirinkimai per atlaidus, įvairias šventes. Prieškario laikais veikė lietuviškos organizacijos: šaulių būrys, jaunūjų ūkininkų ratelis, teatro mėgėjų būrelis, jaunalietuviai, pavasarininkai, blaivybės draugijos skyrius.

Leliūnų kultūros namai įsteigti 1957 m. rugsėjo 28 dieną. Čia dirbti paskirtos Danguolė Šatkauskienė ir Vilhelmina Zarankienė.

1961 metais sukurtas garsus „Leliūniečių kadrilis“, jo autorius – kraštietis kompozitorius Juozas Karosas.

Leliūnų kultūros namuose suburti saviveiklininkų kolektyvai. Moterų ansamblis, kuriame dainavo dainininkės: J. Kirilauskaitė, Br. Lauciuvienė, G. Laurinavičienė, Z. Šiaučiulienė, M. Namajūnienė, E. Šmatavičienė, V. Birietienė, A. Pockienė. Šokių kolektyvas: J. Švilpa, J. Dieninis, N.ir A. Dabusevičiai, Br. ir J. Šiaučiuliai, V. Cicėnas, J. Vilkauskas, M. ir A. Namajūnai, V. ir F. Nargėliai, J. Kirilauskaitė, M. Prašmantaitė, E. Meškauskaitė, J. ir Vl. Šiukščiai, J. Šakarvis, S. Šakalinis, S. ir O. Udrėnai, St. Beikus, J. Petronienė, Br. Juodienė, M. ir V. Juodkai, L. Januškevičius, E. Labudys, A. Kvedaras, A. Narteikienė. Kaimo kapela. Mušamaisiais grojo Vidmantas Kutka, kontrabosu - A. Tuskenis, armonika - G. Apanskas.

Su kolektyvų koncertais aplankyti ne tik Lietuvos miestai, miesteliai ir kaimai, bet ir Ryga, Sankt Peterburgas bei kitos vietos. Dalyvauta visose rajono dainų šventėse. Utenos rajonui atstovauta Švenčionyse, Šiauliuose, Vilniuje.

Pastatyti vaidinimai: Karočės košė“, Nakties paukščiai“, „Trys mylimos“, kuriuose puikiai pasirodė mėgėjai artistai: Vanda Valiušienė, R. Nugarienė, N. Sidaravičienė, D. Brukštuvienė, mokytojas A. Vasiliauskas.

Per praėjusius keturis dešimtmečius burdami Leliūnų žmones dainai, šokiui, vaidybai, daugiausia nusipelnė Danguolė Šatkauskienė, Vilhelmina Zarankienė (dirbo 1957-1967 m.), Juozas Svirskis, Zita Jakštienė, Vytautas Kisielius, Danutė Kiseliova, Irena Petronytė, Julius Gutauskas, Šarūnas Kunickas, Lina Motiejūnaitė, Eglė Kisielienė (dirbo 1967-2001 m.), Audra Daškevičienė, Danutė Mažliokienė (dirbo 1987-2000m.) ir kt.

Nuo 2000 m. į Leliūnų kultūros namus atėjus dirbti Aušrai ir Edmundui Gutauskams iš naujo suburiami meno mėgėjų kolektyvai: moterų ansamblis, kuriame dainuoja ilgametės dainininkės: Audra Daškevičienė, Danutė Sucharevienė, Danutė Mažliokienė, Regina Stukienė, Kaimo kapeloje groja armonikierius Algirdas Beikus, Taudgirdas Šapoka, Viktoras Simonavičius, Povilas Bražionis, dainuoja Vladas Laurinavičius, Irmantas Kvedaras.

Sukuriami jaunimo ir vaikų kolektyvai: šokių grupė „Crazy dance“ ir pop choras „Aušra“.

Daug metų jaunimo šokių grupėje „Crazy dance“ šoka dvyniai Aurimas ir Arūnas Valiuliai, dvyniai Ovidijus ir Egidijus Kvikliai, Laura Žaunieriūtė, Jolita Kisieliūtė, Roberta Juodkaitė, Edita Mažliokaitė, Ilona Kvedaraitė, Igna Repečkaitė; Erika Grašytė; Kristina Bagatyriūtė; Justina Driukaitė ir kiti šokėjai. Kolektyvas dalyvauja įvairiuose respublikiniuose festivaliuose, koncertuose ir rajono šventėse. 2008 m. vyresniuosius pakeičia mažieji šokėjai.

Pop chore „Aušra“ nuo pat jo susikūrimo (2003 m.) iki šių dienų dainuoja: Rasa ir Aušrinė Lauciūtės, Rūta Udraitė, Kristina ir Lina Noreikaitės, Gabrielė ir Adelė Morozovaitės, Lukas Tamašauskas; Aistė ir Justė Toliušytės, Andrius Baravykas ir kiti dainininkai.

Vaikų pop choras „Aušra“ daug koncertuoja, dalyvauja konkursuose, festivaliuose:
Tarptautinis jaunųjų talentų festivalis „ŽUVĖDROS SKRYDIS - 2005, 2006, 2007, 2008“ Šventoji; Respublikinis vaikų ir jaunimo popchorų, ansamblių ir solistų konkursas „SPINDULĖLIS - 2006, 2007“ Raguva, Panevėžio r.; Respublikinis populiariosios dainos konkursas ir šokio festivalis „PAVASARIO FIESTA - 2007“ Kaunas; Respublikinis populiariosios dainos festivalis „BALTUMO ŠVENTĖ-2008, 2009“ Kaunas; Respublikiniame konkurse dienraščio RESPUBLIKA „MAŽIEJI TALENTAI 2008“ Vilnius; Respublikiniame jaunųjų atlikėjų festivalyje “SPARNUOTA VASARĖLĖ – 2007-2008” Leliūnai, Utenos r. Tarptautiniame vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos festivalyje “MUZIKINĖS NOMINACIJOS – 2009” Utena, „KELIAUJANTIS FESTIVALIS – 2010“ Ryga ir t.t.

2006 m. po dešimties metų pertraukos Leliūnuose vėl suburiamas mėgėjų dramos kolektyvas, kuris 2008 m. su A. Čechovo spektakliu „Meška“ respublikiniame miestelių ir kaimų mėgėjų teatrų konkurse „Pastogė 2008“ tampa respublikos laureatu.

Režisierius Raimundas Kunickas ir gabūs Leliūnų seniūnijos mėgėjai artistai: Kęstutis Udras, Rūta Lauciuvienė, Giedrius Mazūras, Šarūnas Kunickas 2010 m. su A. Lunačarskio spektakliu „Eleonoros dvasia“ kaimo kultūros centrų mėgėjų dramos kolektyvų konkurse „Pastogė 2010“ Utenos rajone atrenkami, kaip geriausi.

Atgal į „Leliūnų kultūros centras“

 
Visos teisės saugomos © 2006 Leliūnų seniūnijos bendruomenė