Leliūnų seniūnijos bendruomenė

 
Pradžia
Leliūnai
Pakalniai
Antalgė
Renginiai
Projektai
Kontaktai
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Moterų bendrija "Leliūna"

Leliūnų krašto moterys, vadovaudamosi Motinos Teresos žodžiais, kad "Darykite gerus darbus nors niekas ir nepadėkos. Vistiek darykite!", susibūrę į bendriją "Leliūna" darė darbus kaip išmanė ir kaip sugebėjo. Pradžioje virė sriubas ir maitino varguolius vaikus, rinko maisto produktus, drabužius ir šelpė neturtingas šeimas. Susirinkę draugėn meldėsi.

Metams bėgant bendrija stiprėjo, veikla plėtėsi, naujos idėjos virto konkrečiais darbais. Parapijos namuose įkūrė ir prižiūri religinės tematikos Leliūnų krašto muziejų, kokio neteko matyti visoje Utenos apskrityje. Jame sukaupta apie 300 šventų paveikslų, maldaknygių ir kitokių bažnytinių eksponatų. Renka tarpukario Lietuvos Leliūnų parapijos fotografijas. Jau turi per 200 nuotraukų. Puoselėja etnokultūrines tradicijas, papročius, populiarina kulinarinį paveldą.

Subūrę bendraminčius ir bendruomenę organizuoja tradicines kalendorines ir religines šventes: advento pradžią, užgavėnes, Kaziuko turgų, jonines, žolinę ir kt. Rengia Kalėdinių puokščių parodas, žolinės gėlių, išradingiausių senovinių valgių iš miško bei sodo gėrybių konkursus, puošia savo medžius.

O kur dar moterų darbščiosios rankos - tai skiautinių menas, senosios pynimo iš vytelių paslaptys, įvairiausių paveikslų gaminimo išmonė, atvirukai iš džiovintų augalų. Visko ir suminėti neįmanoma.

Visus šiuos darbus moterys atlieka ir ateityje numato daryti su meile tėviškei, jos žmonėms, savo tėvų, senelių, prosenelių atminimo įamžinimui, dvasinių vertybių išaukštinimui, Leliūnų krašto paveldo išsaugojimui ateinančioms kartoms.

Mes mylim ir gerbiam Leliūnus savus
Prilygint juos didmiesčiui galim.
Su vėliava savo, himnu, herbu,
Su molio muziejum ir puodžių karalium...

Kviečiame visus Leliūnų parapijiečius burtis draugėn ir pagausinti bendrijos gretas.

Su pagarba "Leliūnos" pirmininkė Alena Trumpienė

Į turinį

Atgal

Visos teisės saugomos © 2006 Leliūnų seniūnijos bendruomenė